Ετικέτα: Eleonore von Bothmer

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Πανδημία κορωνοϊού – «Οι Γυναίκες πρέπει οπωσδήποτε να βρουν χρόνο να φορτίζουν τις μπαταρίες τους»

Οι αλλαγές στις συνθήκες ζωής και εργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας μάς επιβαρύνουν όλους, αλλά οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο, λόγω των παραδοσιακών ρόλων των δύο φύλων. Το πώς μπορούν να προστατέψουν τον εαυτό...
Read More